Mục đích và phạm vi thu nhập

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Các bên thứ ba không có quyền truy cấp nếu không sự đồng ý của Quý Khách Hàng. Ngoài trừ các trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết hoặc bắt buộc phải cũng cấp dữ liêu thông tin này.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ khách hàng gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ liên lạc, email
 • Thông tin số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem
 • Số lượt click và liên kết liên kết tại Website tidi.com.vn
 • Dữ liệu thông tin như ngôn ngữ và trình duyệt bạn đang sử dụng

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hoặc thực hiện giao dịch yêu cầu
 • Gửi thông tin đến khách hàng
 • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, Tidi Warehouse (tidi.com.vn) sẽ không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu thông tin của cá nhân sẽ được trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của tidi.com.vn.
 • Trường hợp có sự loại bỏ thông tin cá nhân sẽ phải thông báo  cho người bị loại bỏ trong vòng 5 ngày làm việc, chỉ khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin cá nhân

Thay đổi về chính sách

Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Tidi Warehouse cũng như nhu cầu và sự phản hồi của khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh lại thời gian cập nhật lần cuối bên trên. Do vậy, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội "Chính sách bảo mật" của từng Website mà bạn truy cập

Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về "Chính sách bảo mật này". Nếu bạn có thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@tidi.com.vn.